Lời bài hát Khai Trường

Ca sĩ: Mây Trắng Album: Xí Muội Ơi Sáng tác: Quỳnh Hợp
Hồi trống điểm khai trường,
lớp mới bè bạn cũ.
Kỷ niệm còn ấp ủ ba hang hè trôi qua.
Cả sân trương tíu tít, râm ran tiếng cười vui
Gặp thầy cô gặp ban như đi xa về nhà
Khăn đỏ tung trong gió, áo trăng hồn trăng trong.
bút mực nguyên chưa viết, vở mới thơm sắc hồng.
sân trương vàng hoa nắng, xôn xao gió mùa thu.
bước vào năm học mới, tạm xa nhé hè ơi