Lời bài hát If You Come Back

Ca sĩ: Blue Album: Blue The Platinum Collection (CD2)
If you come back- Blue

For all this time, I've been lovin' you girl, oh yes I have.
Every since the day you left me here alone,
I've been trying to find, oh the reason why.

So if I did something wrong please tell me, I wanna understand.
Cos I don't want this love to ever end.

I swear, If you come back in my life I'll be there till the end of time, Oh yeah.
(Back to me, back to me, back into my life).
And I swear, I'll keep you right by my side 'cos baby you're the one I want,
Oh yes you are. (Back to me, back to me, back into my life).

I watched you go, takin' my heart with you, oh yes you did.
And every time I try to reach you on the phone,
Baby you're never there, girl you're never home.

So if I did something wrong please tell me, I wanna understand.
'Cos I don't want this love to ever end

I swear, if you come back in my life I'll be there till the end of time, Oh yeah.
(Back to me, back to me, back into my life).
And I swear, I'll keep you right by my side 'cos baby you¹re the one I want,
Oh yes you are. (Back to me, back to me, back into my life).

Maybe I didn't know how to show it. Maybe I didn't know what to say.
This time I won't disguise, then we can build our lives and we can be as one.

I swear, if you come back in my life I'll be there till the end of time, Oh yeah.
(Back to me, back to me, back into my life).
And I swear, I'll keep you right by my side 'cos baby you're the one I want,
Oh yes you are. (Back to me, back to me, Baby come back, I swear).
Blue- If you come back

(Viet Sub):
Với tất cả những quãng thời gian anh đã yêu em
Kể từ khi em ra đi bỏ anh lại một mình
Anh đã cố tìn hiểu lý do tại sao

Vậy nên nếu anh đã sai điều gì, hãy nói cho anh hiểu
Bởi anh không muốn chuyện tình chúng mình sẽ đến hồi kết thúc đâu em

Anh xin thề, nếu em trở lại với đời anh
Anh sẽ ở bên em mãi ko xa cách nữa
Và anh xin thề, anh sẽ giữ em mãi cạnh bên anh
Bởi em yêu ơi, em là người anh cần, đúng là em đó

Anh nhìn em ra đi, mang theo cả trái tim anh.
Và dù anh đã cố liên lạc với em qua điện thoại
Em yêu ơi, em chẳng bao giờ nghe, em chẳng bao giờ ở nhà cả hay sao

Vậy nên nếu anh đã sai điều gì, hãy nói cho anh hiểu
Bởi anh không muốn chuyện tình chúng mình sẽ đến hồi kết thúc đâu em

Anh xin thề, nếu em trở lại với đời anh
Anh sẽ ở bên em mãi ko xa cách nữa
Và anh xin thề, anh sẽ giữ em mãi cạnh bên anh
Bởi em yêu ơi, em là người anh cần, đúng là em đó

Có lẽ anh không biết làm thế nào để cho em thấy anh yêu em biết mấy
Có thể anh chẳng biết phải nói gì để em hiểu anh đây
Nhưng lần này anh sẽ chẳng gắng che dấu tình cảm trong anh nữa
Rồi chúng ta sẽ cùng xây dựng cuộc đời
Để đôi mình sẽ là một mà thôi

Anh xin thề, nếu em trở lại với đời anh
Anh sẽ ở bên em mãi ko xa cách nữa
Và anh xin thề, anh sẽ giữ em mãi cạnh bên anh
Bởi em yêu ơi, em là người anh cần, đúng là em đó