Lời bài hát Hớn Đế Biệt Chiêu Quân

Ca sĩ: Lệ Thủy ft. Minh Vương Album: Mưa Biển
Trống cơm
Tình bằng có mấy gói mì
Sinh viên cuối tháng
Sáng tối trưa dùng thay cơm
Sáng tối trưa dùng thay cơm

Một bầy tang tình chơi net
Một bầy tang tình chơi net
Nó mới nhịn,nhịn,nhịn ăn
Ố mấy chơi nhiều,nên đói xanh môi

Ồ con mắt nó càng thâm
ồ con mắt nó càng thâm

Một bầy tang tình đi học
Ô ố ô,ô trốn đi chơi
Đi chơi hết tiết đi về,đâu biết tương lai
Môn nợ cứ tăng dần
Môn nợ cứ tăng dần

Lời bài hát khác bởi Lệ Thủy ft. Minh Vương