Lời bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn

Ca sĩ: Linh Phương Album: Bé Hát Dân ca
Ấy hoa tôi là này đóa hoa thơm,
Ô tình là con bướm lượn ô tình là con bướm dạo ( ối a)
Bớ cái duyên có a ru hời. Ơ ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời.
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay.
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay.

Nước xanh tôi là này nước trong xanh,
Ô tình là con cá lặn, Ô tình là con cá lội ( ối a)
Bớ cái duyên có a ru hời. Ơ ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời.
Cá lặn là cá ôi a cắn câu.
Cá lội là cá ôi a cắn câu.