Lời bài hát Hãy hát lên bài ca công đoàn

Ca sĩ: beat
Hãy hát lên bài ca công đoàn
Từ thành phố tới núi rừng xa thẳm. Sum họp về đây, vang khúc hát công đoàn. Công đoàn Việt Nam, xây dựng nước non, tươi đẹp. Cùng nhau đi tới bước dưới cờ đảng quang vinh.
Vì cuộc sống của người lao động
Vì quyền lợi giai cấp công nhân
Vì chủ nghĩa xã hội, ta đi tới. Nào bạn ơi! hát vang bài ca, Công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta.
Cùng đoàn kết dưới cờ búa liềm
Kìa đội ngũ công đoàn lớn mạnh
Cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vì ngày mai, tiến lên bạn ơi. Công đoàn Việt Nam, vang mãi bài ca.
Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền.
Vì tổ quốc chúng ta tiến lên
Cùng nhau xây đắp, thắm tô, nước non này.
Cùng nhau xây đắp thắm tô, đất nước đẹp tươi.