Lời bài hát Hát Cho Em, Hát Cho Anh

Ca sĩ: Dalena ft. Henry Chúc Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
HÁT CHO EM HÁT CHO ANH
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Hoàng Thi Thơ

Hát cho em cùng hát cùng hát cho em
Hát cho anh cùng hát cùng hát cho anh

Hát vui sống động thực hành
Song tu Ðời Ðạo đạt thanh đạt hòa
Cùng chung phát triển tình ta
Ôi tình vô giá chan hòa ước mơ

Chúng ta quí trọng đạo nền
Chuyên tâm rèn luyện chẳng quên đạo mình
Niềm đau nổi khổ bình sinh
Miệt mài tu dưỡng vô tình xóa phai

Hiểu mình là một không hai
Chúng ta là một tiến hoài chẳng ngưng
Cuộc đời là lẽ vô thường
Cùng chung luyện đạo cùng đường tự tu

Vía ta lướt nhẹ mịt mù
Thiên cung Trời Phật ngoạn du đời đời
Càn khôn vũ trụ thảnh thơi
Con đường tươi sáng xin mời chúng sanh

Lời bài hát khác bởi Dalena ft. Henry Chúc