Lời bài hát Giấc Mơ Phai Tàn

Ca sĩ: Uriboo
lời yêu đó e vít trao tặg a. nhớ ngày mìh yêu nhau
e k hề tin có ngày a qay về pên ng ấy...chỉ mìh e bơ vơ nơi đây nhớ mog từg đêm
rồi nhữg khi e khóc cho jấc mơ fai tàn, tìh a như cơn sóg đã cuốn e xa....
lm s a pít e vẫn mog hìh bóg a & về bên e hát lên t/y hát lên nìm tin
tìh đó đã trao cho a..tìh đó k s qên mau
& mãi mog a yên vui ấm êm như lúc ban đầu
ngày thág sẽ trôi qa nhah... hẹn ước đôi ta mog mah
đàh thôi a nhé e sẽ tìm hp ò riêg mìh

tìh đó đã trao cho a...tìh đó k s qên mau
& mãi mog a yên vui ư ai cùg chug đôi bước
ngày thág sẽ trôi qa nhah... hẹn ước đôi ta mog mah
đàh thôi a nhé a hãi tìm 1lối đy cho a