Lời bài hát Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Ca sĩ: Lam Trường
*4*3*2*1Giữa đám đông xa lạ
tìm em
vẳng theo tiếng hát
chợt nghe
xao xuyến bâng khuâng
hỡi em
biết chăng lòng anh.
Ôi tim ta
càng thêm thấy yêu đời
lời em hát
ước mơ ngày mai
Em như muôn ngàn
tia nắng mặt trời
cuộc sống soi sáng
những tâm hồn yêu
Đá đa đà đá đa.
đá đa đà đa đá
hát yêu thương
cuộc đời
Đá đa đà đa đá
đá đa đà đa đá
hỡi em thân yêu
Dẫu biết anh
ngắm nhìn
tự nhiên đừng nên
bối rối
để nghe cơn sóng
mênh mông
vỗ về giấc mơ
lòng anh
Khi anh yêu
bằng sức sống
tâm hồn
là hạnh phúc
ước mơ ngày mai.
Em mang theo
tình yêu đến trong đời
để nhớ khi hát
có anh nhìn em.
Đá đa đà đa đá
đá đa đà đa đá
hát yêu thương
cuộc đời
Đá đa đà đa đá
đá đa đà đa đá
hỡi em thân yêu
*4*3*2*1Giữa đám đông xa lạ
tìm em
vẳng theo tiếng hát
chợt nghe xao xuyến
bâng khuâng
hỡi em biết chăng
lòng anh
Ôi tim ta
càng thêm thấy yêu đời
lời em hát
ước mơ ngày mai
Em như muôn ngàn
tia nắng mặt trời
cuộc sống soi sáng
những tâm hồn yêu
Đá đa đà đá đa.
đá đa đà đa đá
hát yêu thương
cuộc đời
Đá đa đà đa đá
đá đa đà đa đá
hỡi em thân yêu
Đá đa đà đa đá
đá đa đà đa đá
hát yêu thương
cuộc đời
Đá đa đà đa đá
đá đa đà đa đá
hỡi em thân yêu.