Lời bài hát Đoạn Trường Ngục

Ca sĩ: Duy Khiêm Ngố
Đoạn đường ta đã đi
Chớp mắt chỉ còn vài phân
Thấp nối nhỡ nhặt góp ân hận
Làm đèn dẫn lối hồng trần
Hỡi
Đoạn trường ai có qua
Mới biết thế nào là đau
Tứ phía chẳng biển lớn sông sâu
Chỉ là bóng tối một màu

Tiễn người đi
Cõi dương gian đời ta hoang phí
Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình tử biệt sinh ly
Đều chỉ là thiên ý vạn kiếp trùng sinh
Mấy ai hiểu câu kinh bát nhã
Sẵc sắc tất thị ko - ko tất thị sắc
Cuộc đời tựa hư không

Chẳng núi lửa chẳng biển dầu
Chẳng sát thương đớnnnn đau
Ngày từng ngày phải sống trong nỗi ân hận
Là nơi ngục đoạn trường