Lời bài hát Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng

Ca sĩ: Hương Lan
Ngâm thơ Đi đâu cho thiếp theo cùng Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam Ví dầu tình có dở dang Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa Tới đây lạ xứ quen người Trăm bề (mà) nhún nhẳn đừng cười tôi nghe Ví dầu tình bén duyên thề Thì xin kết bạn đền nghì trúc mai Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc Gió nào độc cho bằng gió Gò Công Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong Thuận vợ chồng ta cùng tát biển Đông Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ