Lời bài hát Dar Unde Esti

Ca sĩ: O-Zone Album: DiscO-Zone
con day la tieng viet
Điệp khúc:]
Nhưng ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Ya ngủ -
Bạn ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Thực hiện theo ước mơ của mình?
Bạn ở đâu?

Tôi tìm trong giấc mơ của tôi
Hãy để tôi nói cho bạn biết làm thế nào tôi muốn,
Tôi trông giống như trước khi
Khi cố gắng để yêu thương.

Tôi muốn bạn ở đây bên cạnh tôi
Tôi đã chỉ ncalzesc bạn.
Với một cánh bay mà không có em
Tôi luôn luôn nhìn ...

[Chorus:]
Nhưng ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Ya ngủ -
Bạn ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Thực hiện theo ước mơ của mình?
Bạn ở đâu?

Nhưng, ở đâu, yêu?
Nơi nào bạn tìm thấy?
trái tim tan vỡ của tôi ghi
Khi đôi mắt của bạn tôi không nói.

Tôi muốn bạn ở đây bên cạnh tôi
Tôi đã chỉ ncalzesc bạn.
Với một cánh bay mà không có em
Tôi luôn luôn nhìn ...

[Chorus:]
Nhưng ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Ya ngủ -
Bạn ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Nhưng ở đâu?
Thực hiện theo ước mơ của mình?
Bạn ở đâu?