Lời bài hát ĐẤNG cứu chuộc tôi (nhạc Thánh)

Ca sĩ: chưa biết
Chúa mến yêu ơi nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trong mong con dựa nương nơi Cha yêu,Đấng chở che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc, lòng con mãi vững tin đến Ngài. Hồi nguy khốn đớn đau Ngài cứu giúp con. Con luôn được an bình nơi Chúa.
Chúa nơi nương dựa thật an ninh, vui thỏa; Chúa bổ sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng, làm hồn linh rung cảm; Chúa ôi, con kêu xin Ngài thôi. Nguyện tin ở Chúa tôi, cậy trông chỉ Ngài, từ khi nếm biết ơn phước trời. Nguồn giúp của con là Chúa chí nhân, tâm linh này xin nhờ ơn Chúa.