Lời bài hát Cuộc Đời Đã Đổi Thay

Ca sĩ: Apotpet
Trong màng đêm tính lặng
Đặt hết tâm sư, tình cảm, lên trang giấy trắng
Cuôc đời tao chưa 1 lần vấp ngã
Thế mà tao đã vôi quên đi , tất cả
Bản tính thật thà , đã làm cho tao phải vấp ngã
Đã làm cho tao phải trả giá….
Ôi cuôc đời , ôi cuộc đời…
Chẳng khác nào là , 1 cuộc chơi…
Kẻ thắng làm vua , kẻ thua làm giặc…
Có tiền thì, kẻ bán người mua
Có tiền thì , tình đến rồi lại vôi di….(3x)
3 lần yêu đều thất bại
Tình yêu trong tao , đã nhạt phai…
Mới ngày hôm qua thôi
bông hoa tình yêu trong tao đã lại nở
1 người con gái , đã bóp nát trái tim tao
Nỗi đau này , không biết thổ lô cùng ai…
Tao nên dừng lai trò chơi , tình ai ở đây thôi
Tình yêu luôn làm cho tao mất đi những tiếng cười
Xung quanh không có 1 tiếng người….
2 dòng lệ tuông rơi ướt mi
Lệ rơi rồi tao ,được gì
Tao phải đứng dậy và bước đi
Mọi u sầu và phiền não , xóa tan vào hư vô
Tao phải thay đổi lối sống
Suy nghĩ về cuộc đời này
Tao không chơi mày , thì mày cũng chơi tao mà thôi
Để rồi
Tao bước vào con đường tội lỗi ..
Lúc nào không biết , lúc nào không hay
Cuộc dời đã đổi thay….
lòng người gian dối ai mà biết
tao đéo cần biết , tao đéo cần thiết
chúng mày là ai đâu…….

Trong màng đêm tính lặng
Đặt hết tâm sư, tình cảm, lên trang giấy trắng
Cuôc đời tao chưa 1 lần vấp ngã
Thế mà tao đã vôi quên đi , tất cả
Bản tính thật thà , đã làm cho tao phải vấp ngã
Đã làm cho tao phải trả giá….
Ôi cuôc đời , ôi cuộc đời…
Chẳng khác nào là , 1 cuộc chơi…
Kẻ thắng làm vua , kẻ thua làm giặc…
Có tiền thì, kẻ bán người mua
Có tiền thì , tình đến rồi lại vôi di….(3x)
3 lần yêu đều thất bại
Tình yêu trong tao , đã nhạt phai…
Mới ngày hôm qua thôi
bông hoa tình yêu trong tao đã lại nở
1 người con gái , đã bóp nát trái tim tao
Nỗi đau này , không biết thổ lô cùng ai…
Tao nên dừng lai trò chơi , tình ai ở đây thôi
Tình yêu luôn làm cho tao mất đi những tiếng cười
Xung quanh không có 1 tiếng người….
2 dòng lệ tuông rơi ướt mi
Lệ rơi rồi tao ,được gì
Tao phải đứng dậy và bước đi
Mọi u sầu và phiền não , xóa tan vào hư vô
Tao phải thay đổi lối sống
Suy nghĩ về cuộc đời này
Tao không chơi mày , thì mày cũng chơi tao mà thôi
Để rồi
Tao bước vào con đường tội lỗi ..
Lúc nào không biết , lúc nào không hay
Cuộc dời đã đổi thay….
lòng người gian dối ai mà biết
tao đéo cần biết , tao đéo cần thiết
chúng mày là ai đâu…….