Lời bài hát Cây Đa Quán Dốc - Thanh Thảo - Tải_ lyrics_ nhạc chờ bài hát

Ca sĩ: Thanh Thảo Sáng tác: Quang Vinh
Cùng nhau trèo lên quán dốc
Lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa
Nghỉ chân têm 3 miếng trầu
Gối đầu tay không để ngắm sao trời.

Nhà ai có con chim khách
Lách ca lách cách tìm đến chim kêu
Rằng a có 3 cô nàng
Má đỏ môi hồng chúm chím đồng tiền.

ĐK:
Hỏi cây đa sao vắng gió mỗi khi đêm về tang tính tình tang
Gốc đa nghiêng bóng đầu làng nối dây tơ hồng để ai ngóng trông
Rằng ai đi qua quán dốc nhớ chân quay về têm miếng trầu cay
Gốc đa soi bóng từng ngày đợi ai ai chờ đợi ai.
Cây đa chờ mắt em buồn, tang tình tang tính tình tang
Cây đa buồn mắt em chờ, tang tình tang tính tình tang.