Lời bài hát Bụi Phấn

Ca sĩ: Phạm Thanh Thảo Album: Nhớ Ơn Thầy Cô - Nhóm Tuổi Ngọc Sáng tác: Lê Văn Lộc - Vũ Hoàng
Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Để cho em bài học hay

Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dậy dỗ
Khi em tuổi còn thơ

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Để cho em bài học hay

Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dậy dỗ khi em tuổi còn thơ

Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dậy dỗ khi em tuổi còn thơ