Lời bài hát Anh Sẽ Chứng Minh

Ca sĩ: Phong Đạt Album: Phong Đạt Và Những Bản Nhạc Covered Sáng tác: Phong Đạt
- - - - Anh Sẽ Chứng Minh - - -- -
Rồi từng ngày mông nhớ em đêm điên cuồn

mong sao cho giây phút gặp lai em sẽ đến thôi

ngồi một mình nhung nhớ chung đêm đêm dài

Ôi bao nhiêu thuôn thức vẫn còn ở đây Em bít không

muốn gặp em nhưng sao giờ không dám đi

nên nơi anh đã gặp em đó ..... ấy làm chi

muôn được ôm em trong vòng tay của anh nhưng thôi

chẵn dám nghĩ tới đó chỉ là phút Mơ..

cứ tiếng cứ tiếng lên nào nào - cứ bước cứ bước lên nào nào

Anh sẽ không để cho người nào làm mất em

cứ tiến cứ tiến nào nào .. anh sẽ nhân chứng một đều là I LOVE YOU

Này bạn cho tôi sức mạnh đến bên em