Lời bài hát 9 8 7

Ca sĩ: T.R.I
Có những lúc bản thân
Sẽ không thể tự mình quyết đoán
Và điều tốt nhất cứ thả trôi đừng cố níu
Nắm rất chắc nhưng đến khi buông tay
Thì đầu lại lo toan
Vì thời gian qua cố yêu
Nhưng tim chẳng nhận được bao nhiêu
Anh biết là khi mình yêu
Chẳng nghĩ về kết cục sau này
But I'm so sorry
Anh chẳng thể giữ lời anh nói
Khi đang say anh đã nhầm phone cho em
Và nói hết lời này
Rằng em có biết là mình đã bỏ lại
Phía SAU
Tro TÀN
Giấc MƠ
Lỡ LÀNG
Đi VỘI QUA
Ngày tháng đó mình đã có
Trái TIM
Vững VÀNG
Nói CỨ YÊU
Sẽ CÀNG
Chẳng THỂ XA
Vậy mà giờ thì đến cuối ngày
Chỉ là ký ức từng ngày qua
Biết đã có những lúc bên nhau
Thật vui nhưng cũng chẳng bao lâu
Chẳng trọn vẹn cuộc hẹn của ta nơi đâu
Một điều hứa lúc đầu
Giờ như vết cứa khắc sâu vì
Em yêu bản thân em hơn anh
Tình yêu em trao anh rất mỏng manh
Vậy mà anh vẫn cố chấp để dành lấy
Dành lấy những nâng niu
Vì duy nhất một điều
Vì anh chẳng thể nào muốn
Lừa dối bản thân mình khi em bỏ đi
Dù em chẳng nghĩ gì
Nhưng xung quanh bên anh
Giờ chẳng còn thi vị
Cơn mưa kia sẽ không còn là màu mưa
Chỉ là nước mắt đang rơi trong úa tàn
Úa tàn
Anh biết là khi mình yêu
Sẽ chẳng nghĩ về kết cục sau này
But I'm so sorry
Anh chẳng thể giữ lời anh nói
Khi đang say anh đã nhầm phone cho em
Và nói hết lời này
Rằng em có biết là mình đã bỏ lại
Phía SAU
Tro TÀN
Giấc MƠ
Lỡ LÀNG
Đi VỘI QUA
Ngày tháng đó mình đã có
Trái TIM
Vững VÀNG
Nói CỨ YÊU
Sẽ CÀNG
Chẳng THỂ XA
Vậy mà giờ đến cuối ngày
Chỉ là kí ức từng ngày qua
Nói cứ yêu thôi
Mà sao giờ em chẳng còn bên
Vào cuối ngày chỉ là ký ức từng ngày qua
Vào cuối ngày chỉ là ký ức từng ngày qua
Vào cuối ngày chỉ là ký ức từng ngày qua