Lời bài hát 100 Phần Trăm

Ca sĩ: Lê Tâm
100 em ơi chiều nay 100 phần tram . 100 em ơi chiều nay 100 phần trăm . người yeu anh ơi giờ đây đã cấm trại rồi nào đâu nào biet tâm tư người lính . lòng anh nau nau mỗi khi ta nhìn nhau với em tâm tình . xin em nhờ cho ràng chuyện tình lình biết trước được đâu . mà giấu lình hay đa tình nhân mãi mãi chỉ yêu chỉ yêu 1 người . 1 người mà thôi và yêu chọn đời . 1 giây về phép anh xin dành cho em đó . 100 em ơi yeu chiều nay 100 phần trăm . 100 em ơi chiều nay 100 phan 62 trăm . này em yêu ơi vì anh là lình chung tình . dừng ghen mà nhó xin em đừng hèn giõi . chiều nay không em thấy yêu ta nhiều hơn cớ sao em buồn .