Tên thật: Zim
Ngày sinh: 01/06 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do