Lời bài hát được hát bởi 周杰伦 / Zhou Jie Lun / Châu Kiệt Luân