Lời bài hát được hát bởi Yuri_ My Tin_ Huyen Win_ M-TP