Tên thật: Wind
Ngày sinh: 1993 - Quốc gia: Việt Nam