Lời bài hát được hát bởi Vũ Thiên


Tên thật: Vũ Thiên
Ngày sinh: 20/07 - Quốc gia: China
Tên Tiếng Hoa: 雨天
Tên Tiếng Anh: Rain