Tên thật: Vũ Hùng
Ngày sinh: 1980 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do