Lời bài hát được hát bởi Vittorio Grigolo


Tên thật: Vittorio Grigolo