Lời bài hát được hát bởi Viet Dragon ft. Linh Lam


Tên thật: Tommy Truong
Ngày sinh: 17/10 - Quốc gia: Việt Nam