Lời bài hát được hát bởi Vibe


Tên thật: Vibe
Ngày sinh: 05/03 - Quốc gia: South Korea