Lời bài hát được hát bởi Varsity Fanclub


Tên thật: Varsity Fanclub
Ngày sinh: 2006 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Capitol Records
Được phát hiện vào năm 2006 , sau đó ký hợp đồng với Capitol Records . Các thành viên Bobby Edner của Los Angeles, David Lei Brandt của Evansville, Indiana, Drew Ryan Scott & Jayk Purdy của Las Vegas, và Thomas Fiss của San Diego được phát hiện tại buổi thử giọng được tổ chức bởi một công ty sản xuất . Varsity Fanclub giành được sự chú ý của công chúng ở buổi biểu diễn giới thiệu đặc biệt ở EMI Music Rooftop vào ngày 19 tháng 8 năm 2008 tại New York City. Vào ngày 21 tháng 7 2008, nhóm đã xuất hiện trong "The Boyband Superfan