Tên thật: Tuyết Thanh
Ngày sinh: 1970 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do