Tên thật: Lê Tuấn Nghỉa
Ngày sinh: 30/10 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do