Lời bài hát được hát bởi TrungMk ft Chau Khai Phong ft. Ngoc Thuy