Lời bài hát được hát bởi Triều Yến


Tên thật: Triệu Yên
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam