Tên thật: Trang Anh Thơ
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam