Lời bài hát được hát bởi Trần Vĩ Liên / Kelvin Chen / 陈伟联