Lời bài hát được hát bởi Trần Lê Bảo Nguyên


Tên thật: Trần Lê Bảo Nguyên
Thí sinh The Voice - Giọng Hát Việt