Tên thật: Thu Ngọc
Ngày sinh: / - Quốc gia: Việt Nam