Lời bài hát được hát bởi Thu Minh - Phan Đinh Tùng