Tên thật: Three Lights
Ngày sinh: 2010 - Quốc gia: United Kingdom