Lời bài hát được hát bởi Third Eye Blind


Tên thật: Stephan Jenkins,Brad Hargreaves,Tony Fredianelli,Arion Salazar
Ngày sinh: 1990 - Quốc gia: United States
Third Eye Blind  là một ban nhạc rock của Mỹ thành lập vào đầu những năm 1990 ở San
Francisco. dòng
hiện tại của ban nhạc-up là Stephan Jenkins (hát chính, guitar), và Brad
Hargreaves (trống, bộ gõ). Guitarist
Kryz Reid và tay bass Abe Millet đã thay thế các rời Tony Fredianelli và Arion
Salazar tương ứng, mặc dù tình trạng chính thức của họ trong nhóm vẫn chưa được
công bố.