Lời bài hát được hát bởi The Coasters


Tên thật: The Coasters
Ngày sinh: 1955 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Atco Records