Lời bài hát được hát bởi The Animals


Tên thật: The Animals
Ngày sinh: 1962 - Quốc gia: United Kingdom
Công ty đại diện: Columbia Records