Lời bài hát được hát bởi Thanh Tú


Tên thật: Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 04/08 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do