Lời bài hát được hát bởi Thanh Trúc - Huỳnh Như - Ngọc Vy