Lời bài hát được hát bởi Thành An - Lý Duy Vũ - Duy Trường