Lời bài hát được hát bởi Thái Hạnh Quyên


Tên thật: Thái Hạnh Quyên
Ngày sinh: 18/03 - Quốc gia: China
Tên Tiếng Hoa: 蔡幸娟
Tên Tiếng Anh: Delphine Tsai