Lời bài hát được hát bởi Tăng Bảo Hy - Tống Gia Vỹ