Lời bài hát được hát bởi Tâm Linh


Tên thật: Tâm Linh
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam