Lời bài hát được hát bởi Tâm Đoan & Phương Diễm Hạnh