Lời bài hát được hát bởi Tạ Thuỳ Linh ft. Vũ Tuấn Anh