Lời bài hát được hát bởi Sữa Bò Cà Phê


Tên thật: Sữa Bò Cà Phê
Ngày sinh: 12/1/ - Quốc gia: China